Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Možnosti využití vzorových smluvních podmínek FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) pro projekty PDB

Mezi základní vzorové smluvní podmínky FIDIC patří Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, první vydání 1999, (Žlutá kniha FIDIC) určené pro projekty Design & Build, u které rizika s přípravou projektové dokumentace nese větší měrou zhotovitel (dále jen „Podmínky FIDIC DB“), které jsou k dispozici rovněž v české jazykové verzi.

Podmínky FIDIC DB obsahují specifickou strukturu a hierarchii dokumentů smlouvy o dílo. Pokud se zadavatel rozhodne pro přímé použití Podmínek FIDIC DB, je nezbytné zajistit, aby v dokumentech smlouvy o dílo byly promítnuty zásady obsažené v odst. 6.2 metodiky, zejména pak, aby tomuto odpovídaly dokumenty:

  • Požadavky objednatele;
  • Zvláštní podmínky, které upravují Obecné podmínky FIDIC DB, dle specifik konkrétního projektu PDB.