Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Co je to PDB?

PERFORMANCE DB = Design & Build (& Operate) + EPC PERFORMANCE

Způsob realizace výstavbových projektů při kterém zhotovitel zajišťuje, provádí a je odpovědný:

 • za projektovou přípravu nebo její část
 • provedení stavby
 • optimalizaci nákladů životního cyklu založenou především na energetické efektivnosti
 • poskytování technického facility managementu nebo energetického managementu po přejímce stavby (budovy)

Dosahování cílových parametrů je ověřováno při SKUTEČNÉM provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.

(jinými slovy: „jak si to zhotovitel „upeče“, takové to bude mít a pokud se mu to nepovede, bude za to platit, proto si velice dobře rozmyslí, aby vše dobře naprojektoval a postavil“);

Podrobnější informace o PDB naleznete zde.

Z čeho se skládá PDB?

PDB zahrnuje složky:

 • Performance
 • Design
 • Build
 • (& Operate) - Energetický management; nebo Technický facility management

Podrobnější informace o složkách PDB naleznete zde.

Srovnání PDB a klasického výstavbového projektu

Fáze projektuKlasický výstavbový projektPerformance Design & Build
Projektová příprava ne ano
Realizace stavby ano ano
Provoz budovy ne ano

 

Podrobnější srovnání naleznete zde.

Porovnání metodik PDB

Varianta A - Energetický model jednotně zpracovaný zadavatelem

 • Výchozí předpoklady: Hmotové a dispoziční řešení je dáno; Uchazeč nabízí vlastní řešení TZB a může ovlivnit parametry obálky
 • Model vyhotoví zadavatel, uchazeč nestanovuje LCC, ale jen garantované vstupy pro jejich výpočet: Součinitel prostupu tepla; účinnost; topný faktor; atd...

Varianta B - Kalibrovaný model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem

 • Zadavatel dodá architektonické řešení, provozní program, plán měření a kalibrace a definici cílového parametru, který má být zhotovitelem nabídnut a garantován
 • Zhotovitel jakýmkoliv způsobem stanoví a nabídne hodnotu cílového parametru
 • Po třech letech provozu je provedena kontrola splnění garance s použitím plánu měření a kalibrace
 • Cílový parametr je vhodné nastavit a následně ověřit porovnáním skutečně dosaženého parametru s parametrem referenční budovy

Varianta C - Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem

 • Nezbytné pro novostavby, kde zhotovitel sám navrhuje hmotové a dispoziční řešení
 • Zadavatel definuje cílové parametry, které požaduje garantovat, případně nástroje, kterých má být pro jejich výpočet a ověření použito (NKN, SW Energie 2016)
 • Zhotovitel sestaví model a stanoví hodnotu cílového parametru
 • Zadavatel schválí model, nebo si vyžádá jeho úpravu
 • Vhodné i pro rekonstrukce (EPC)

 

Varianta AVarianta BVarianta C

Rozsah zadání

Dílčí parametry Kalibrovaný dynamický model

Otevřený návrh zhotovitele

Projektová dokumentace při zadání

Architektonická studie / DÚR

Architektonická studie / DÚR

Energetický model

Zpracován jednotný

zhotovitelem
Zpracován zhotovitelem, ověřen zadavatelem Zpracován zhotovitelem, ověřen zadavatelem

Ověření cílových parametrů

Jednotně zadavatelem pouze dílčí parametry Dle plánu měření a kalibrace zpracovaného zadavatelem Navržen zhotovitelem, ověřen zadavatelem

 

Podrobněji o metodikách se dočtete zde.