Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

  • Předmětem projektu je přeměna radnice na budovu ve standardu „s téměř nulovou spotřebou energie“ doplněná o nový inteligentní BMS
  • Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb.
  • Zadání – při zachování stávajících funkcí zlepšit energetickou „performance“ budovy a její „inteligenci“. V ZD byl definován výčet a specifikace požadovaných opatření, zadavatelé hledali vlastní způsob realizace představ investora.
  • LCC byly hodnoceny podobně jako u EPC prostřednictvím garantované úspory oproti referenčnímu stavu (nehodnotila se absolutní hodnota LCC, ale relativní zlepšení oproti stávajícímu stavu. Pro hodnocení LCC byla použita Varianta C: Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.

Dne 15.6.2020 proběhl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a České rady pro šetrné budovy v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí Praha pracovní seminář po názvem „Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady – metoda Performance Design & Build“, na kterém byla metoda představena.

Prezentace přednášejících z tohoto semináře jsou dostupné zde.

  • Předmětem projektu je výstavba nové dětské léčebny
  • Výběr architekta, projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb., ve kterém byla obsažena i architektonická soutěž dle pravidel ČKA
  • Zadání bylo postaveno na detailní specifikaci požadavků na funkci a výkon (funkční schéma, kniha standardů, požadavky na vnitřní klima, průměrný součinitel prostupu tepla, spotřeba neobnovitelné primární energie).
  • LCC byly hodnoceny vypracováním vlastního modelu budovy povinně v nástroji ENERGIE 2016. Pro hodnocení LCC tedy byla použita Varianta C: Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.
  • Zhotovitel bude poskytovat službu energetického managementu.

Detailní informace o tomto projektu naleznete v prezentaci pana Mgr. Jakuba Váni zde.