Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Dne 27.5.2021 proběhl online workshop k metodě přípravy a realizace projektů formou Performance Design & Build zaměřený na aktuální trendy v dané oblasti a na praktické příklady a zkušenosti.

Video záznam Prezentace ke stažení

Online workshop 27.5.2021.

V dalším pokračování online workshopů k metodě přípravy a realizace projektů formou Performance Design & Build se zaměříme na aktuální trendy v dané oblasti, stanovení požadavků a hodnocení návrhů novostaveb přes LCC, využití certifikace LEED, uhlíkovou neutralitu, modelování pomocí BIM a samozřejmě na praktické příklady a zkušenosti.

Program a podrobnosti naleznete zde.

Představení investičních akcí Jihomoravského kraje pro rok 2021 naleznete zde.

Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice. Výběr zhotovitele bude probíhat v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona o zadávaní veřejných zakázek. Projekt bude realizován metodou Design & Build. Bližší informace naleznete na stránkách Tender arena.

PDB představeno v časopise veřejné zakázky 2020/6 pod názvem: „Performance Design & Build = Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady“. Bližší informace naleznete na stránkách časopisu Veřejné zakázky (zakazky.eu).

Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic (dále jen „JMK“) pozval potenciální dodavatele k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“. Zadavatel má v úmyslu realizovat projekt metodou Design & Build, v jejímž rámci hodlá zhotoviteli ponechat určitý prostor pro uplatnění inovativních řešení. Bližší informace naleznete zde: Předběžné tržní konzultace - E-ZAK JMK (krajbezkorupce.cz).

13.10.2020 v rámci webináře pod názvem „Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách - Zadávání, financování, praxe“ byl představen koncept PDB. Bližší informace ohledně představení PDB i zkušeností z praxe naleznete v prezentacích pana Aleše Chamráda a pana Jakuba Váni viz blíže v archivu akcí CZGBC.

26.11.2020 v rámci webináře pod názvem „Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách II – metoda Performance Design & Build“ byly diskutovány konkrétní otázky spojené s přípravou projektů PDB. Bližší informace ohledně PDB naleznete na webu CZGBC nebo v archivu akcí CZGBC. Videozáznam je dostupný na stránkách YouTube.

  • Předmětem projektu je přeměna radnice na budovu ve standardu „s téměř nulovou spotřebou energie“ doplněná o nový inteligentní BMS
  • Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb.
  • Zadání – při zachování stávajících funkcí zlepšit energetickou „performance“ budovy a její „inteligenci“. V ZD byl definován výčet a specifikace požadovaných opatření, zadavatelé hledali vlastní způsob realizace představ investora.
  • LCC byly hodnoceny podobně jako u EPC prostřednictvím garantované úspory oproti referenčnímu stavu (nehodnotila se absolutní hodnota LCC, ale relativní zlepšení oproti stávajícímu stavu. Pro hodnocení LCC byla použita Varianta C: Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.

Dne 15.6.2020 proběhl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a České rady pro šetrné budovy v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí Praha pracovní seminář po názvem „Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady – metoda Performance Design & Build“, na kterém byla metoda představena.

Prezentace přednášejících z tohoto semináře jsou dostupné zde. Fotogalerii naleznete zde.

  • Předmětem projektu je výstavba nové dětské léčebny
  • Výběr architekta, projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb., ve kterém byla obsažena i architektonická soutěž dle pravidel ČKA
  • Zadání bylo postaveno na detailní specifikaci požadavků na funkci a výkon (funkční schéma, kniha standardů, požadavky na vnitřní klima, průměrný součinitel prostupu tepla, spotřeba neobnovitelné primární energie).
  • LCC byly hodnoceny vypracováním vlastního modelu budovy povinně v nástroji ENERGIE 2016. Pro hodnocení LCC tedy byla použita Varianta C: Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.
  • Zhotovitel bude poskytovat službu energetického managementu.

Detailní informace o tomto projektu naleznete v prezentaci pana Mgr. Jakuba Váni zde.