Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

13.10.2020 v rámci webináře pod názvem „Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách - Zadávání, financování, praxe“ byl představen koncept PDB. Bližší informace ohledně představení PDB i zkušeností z praxe naleznete v prezentacích pana Aleše Chamráda a pana Jakuba Váni viz blíže v archivu akcí CZGBC.

26.11.2020 v rámci webináře pod názvem „Kvalitní šetrné budovy ve veřejných zakázkách II – metoda Performance Design & Build“ byly diskutovány konkrétní otázky spojené s přípravou projektů PDB. Bližší informace ohledně PDB naleznete na webu CZGBC nebo v archivu akcí CZGBC. Videozáznam je dostupný na stránkách YouTube.