Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor investic (dále jen „JMK“) pozval potenciální dodavatele k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“. Zadavatel má v úmyslu realizovat projekt metodou Design & Build, v jejímž rámci hodlá zhotoviteli ponechat určitý prostor pro uplatnění inovativních řešení. Bližší informace naleznete zde: Předběžné tržní konzultace - E-ZAK JMK (krajbezkorupce.cz).