Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jak vybrat vhodný expertní tým pro přípravu zadání projektu PDB?

Předpoklady úspěšné realizace projektů PDB

Nezbytným předpokladem pro úspěch projektů PDB je:

  • zpracování kvalitního zadání projektu PDB, které bude muset projekt splňovat;
  • vhodné nastavení smluvních podmínek pro realizaci projektu PDB;
  • zajištění efektivního procesu výběru vhodného zhotovitele, který bude schopen realizaci projektu PDB zajistit;
  • nastavení vhodných výkonových parametrů, pomocí kterých bude ověřováno a vyhodnocováno splnění zadání objednatele po přejímce projektu PDB.

Tyto požadavky kladou zvýšené nároky na přípravný tým zadavatele. Obvykle nebude možné zajistit veškeré požadavky pouze pomocí interních pracovníků zadavatele a je proto nezbytné věnovat nezbytnou pozornost výběru externích poradců.

Pro výběr vhodných expertů a jejich tým či spolupracující subjekty (dále souhrnně „Experti“) by neměla být jediným rozhodným kritériem pouze cena, ale rovněž úroveň odbornosti a zkušenosti Expertů s přípravou tohoto typu projektů.

Kdo by v týmu Expertů neměl chybět?

Příprava projektů PDB klade zvýšené nároky na složení týmu Expertů. Pro úspěšnou přípravu projektů PDB je nezbytné zajistit kvalitní:

  1. právní poradenství vedoucí k nastavení kvalitních smluvních podmínek a kvalifikovanou administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele;
  2. technické a ekonomické poradenství zaměřené na nastavení výkonových parametrů (nákladů životního cyklu, či jiných obdobných parametrů), které se promítnou rovněž do hodnotících kritérií při výběru zhotovitele,

které představují z hlediska věcného a funkčního samostatné zakázky. Proto je vhodné, aby byli samostatně vybráni Experti pro právní oblast a administraci veřejné zakázky a Experti pro technickou a ekonomickou oblast. Výběr Expertů je případně možné spojit i do jedné veřejné zakázky, nebo část činností, pro které disponuje zadavatel vlastními kvalifikovanými odborníky, zajistit interně.