Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Vzorová znění zadávací dokumentace na výběr Expertů, vzorové znění smlouvy mezi týmem Expertů a zadavatelem

Vzorová zadávací dokumentace na:

  • výběr Expertů v režimu veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení, tvoří přílohu č. 7A této metodiky;
  • výběr Expertů v režimu podlimitní (případně nadlimitní) veřejné zakázky, tvoří přílohu č. 7B této metodiky.

Vzorové znění obchodních podmínek (smlouvy) mezi týmem Expertů a zadavatelem tvoří přílohu č. 7C této metodiky.