Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

apes

Asociace poskytovatelů energetických služeb

Text: Aleš Chamrád, Ivo Slavotínek, Jan Antonín, Miroslav Marada, David Dvořák, Petr Vogel, Mirko Lev, Michal Čejka, Pavel Sitný, Vladimíra Henelová, Petr Zahradník, Jakub Váňa

Výhrady

Při zpracování metodiky bylo vycházeno z českého právního řádu platného ke dni 1. 1. 2021.

Metodika představuje pouze informativní návod postupu při realizaci projektů PDB pro veřejné zadavatele postupující dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Při přípravě konkrétních projektů PDB musí být vždy přihlédnuto ke všem okolnostem projektů PDB a tomu přizpůsobeny a nastaveny vhodné podmínky pro jejich realizaci.

Zpracovatel metodiky nenese, ani nemůže nést odpovědnost za přípravu či realizaci konkrétních projektů PDB.

Sdílení

Obsah těchto stránek smíte sdílet (rozmnožovat a distribuovat materiál prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu) za podmínky uvedení původu (je Vaší povinností uvést autorství. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla).

Revize

Datum poslední změnyAutorPopis
Prosinec 2020 Kolektiv autorů Komplexní aktualizace a úprava textů
Červen 2020 Aleš Chamrád Revize textů
Prosinec 2019 Kolektiv autorů První verze