Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jak stanovit kvalifikaci Expertů a hodnotící kritéria pro jejich výběr?

A) Právní poradenství vedoucí k nastavení kvalitních smluvních podmínek a kvalifikovanou administraci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele projektu PDB

Nastavení požadované kvalifikace a hodnotících kritérií pro výběr právních Expertů pro konkrétní projekt PDB musí být provedeno s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. charakteru a velikosti projektu a jeho specifikům.

Lze obecně konstatovat, že by právní poradenství v rozsahu popsaném výše mělo být zajišťováno alespoň dvoučlenným seniorním týmem s předchozími zkušenostmi s přípravou projektů PDB, a to jednak po stránce smluvní (přípravy smluvních podmínek projektů PDB), tak i administrace veřejných zakázek na výběr zhotovitele pro realizaci projektu PDB.

Indikativní přehled požadavků na technickou kvalifikaci právních Expertů, zahrnující požadavky na kvalitu týmu, a možná hodnotící kritéria pro výběr právních Expertů jsou specifikována v příloze č. 4 této metodiky.

B) Technické a ekonomické poradenství zaměřené na nastavení cílových parametrů

Nastavení požadované kvalifikace a hodnotících kritérií pro výběr technicko-ekonomických Expertů pro konkrétní projekt PDB musí být provedeno s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. charakteru a velikosti projektu a jeho specifikům.

Technicko-ekonomické poradenství by mělo být zajišťováno seniorním týmem Expertů, ve kterém nebudou chybět:

  • projektový manažer, vedoucí konzultačního týmu;
  • energetický specialista;
  • specialista – technolog;
  • specialista – ekonom;
  • specialista na energetický management nebo facility management (podle toho, zda bude zvolen pokročilý nebo komplexní provozní model).
  • architekt / stavební inženýr

Indikativní přehled požadavků na technickou kvalifikaci technicko–ekonomických Expertů, zahrnující požadavky na kvalitu týmu, a možná hodnotící kritéria pro výběr technicko– ekonomických Expertů jsou specifikována v příloze č. 5 této metodiky.