Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

  • Předmětem projektu je přeměna radnice na budovu ve standardu „s téměř nulovou spotřebou energie“ doplněná o nový inteligentní BMS
  • Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb.
  • Zadání – při zachování stávajících funkcí zlepšit energetickou „performance“ budovy a její „inteligenci“. V ZD byl definován výčet a specifikace požadovaných opatření, zadavatelé hledali vlastní způsob realizace představ investora.
  • LCC byly hodnoceny podobně jako u EPC prostřednictvím garantované úspory oproti referenčnímu stavu (nehodnotila se absolutní hodnota LCC, ale relativní zlepšení oproti stávajícímu stavu. Pro hodnocení LCC byla použita Varianta C: Energetický model zpracovaný zhotovitelem a ověřený zadavatelem.