Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

PDB představeno v časopise veřejné zakázky 2020/6 pod názvem: „Performance Design & Build = Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady“. Bližší informace naleznete na stránkách časopisu Veřejné zakázky (zakazky.eu).