Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Předmětem připravovaného projektu je rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice. Výběr zhotovitele bude probíhat v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona o zadávaní veřejných zakázek. Projekt bude realizován metodou Design & Build. Bližší informace naleznete na stránkách Tender arena.