Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Možnosti nastavení cílových parametrů staveb ověřitelných při jejich skutečném provozu

Pro jakýkoliv druh staveb lze využít při stanovení cílových parametrů staveb ověřitelných při jejich skutečném provozu některý z níže uvedených postupů:

  1. stanovení parametrů s využitím energetického modelu jednotně zpracovaného zadavatelem
  2. stanovení parametrů s využitím „kalibrovaného“ modelu zpracovaného zhotovitelem a ověřeného zadavatelem
  3. stanovení parametrů s využitím energetického modelu zpracovaného zhotovitelem a ověřeného zadavatelem