Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Stanovení zadání cílových parametrů pro vybrané typy staveb dle metody PDB (vzorové zadání parametrů na funkci a výkon)

Při nastavení cílových parametrů stavby je nezbytné postupovat takto:

A) stanovit základní funkční požadavky stavby, které se liší podle jednotlivých typů staveb.

Indikativní souhrn zadání základních funkčních požadavků pro jednotlivé druhy staveb v členění:

  • Školy a školská zařízení
  • Zdravotnické zařízení a léčebny
  • Sportovní zařízení
  • Kulturní zařízení
  • Administrativní budovy
  • Průmyslové haly
  • Komerční objekty

je uveden v příloze č. 2 metodiky.

B) stanovit cílové parametry ověřitelné při skutečném provozu stavby pro jakýkoliv druh stavby

s využitím některé z Variant A až C a specifikovaných v příloze č. 3 metodiky.