Performance Design & Build

Efektivní výstavba s celkovými minimálními náklady

Jaká jsou úskalí při zadávání projektu PDB?

Při zadávání projektů PDB či jakéhokoliv projektu řešeného metodou Design & Build se lze setkat s následujícími komplikacemi:

  • podcenění přípravy zadání projektů PDB, a to zejména v případech, kdy zadavatel nemá ucelenou představu o projektu a nemá k dispozici potřebnou expertní podporu;
  • je zvolen nevhodný druh zadávacího řízení, který neumožňuje o nabídkách účastníků jednat a využít jejich inovační potenciál v podobě vhodných technických řešení;
  • jsou nevhodně nastavena kvalifikační nebo hodnotící kritéria;
  • jsou nepřesně formulovány požadavky zadavatele na výkon a funkci projektu;
  • jsou neúčelně a spekulativně přenášena rizika na zhotovitele.